Startpagina‎ > ‎De Geschiedenis‎ > ‎

De Geschiedenis van de Harmonie

Het is koud.
De mensen in Duisburg scharen zich tijdens die lange wintermaanden van 1872 in een kring rond de open haard of rond de gloeiende Leuvense stoof. Vlammen als vurige tongen verslinden de houtblokken en werpen grillige schaduwen  op de witte muren en op de zwart gerookte zoldering. Sommigen, voorovergebogen op hun stoel, de handen ineengeslagen en de ellebogen steunend op de knieën, geraken maar niet uitgekeken op het vlammenspel, terwijl anderen, schrijlings op hun sto
el gezeten, de rug naar de rode gloed hebben gekeerd. Vertrouwd als ze zijn met elkaar moeten ze de gezichten niet zien om te weten wie aan het woord is.
Gezellig is dat wel.
Maar als datzelfde tafereeltje tijdens de sombere wintermaanden, zich elke avond herhaald, dan ziet men die gezelligheid niet meer.
En wat doe je dan? . . .  Een fanfare oprichten.

Eerst wordt er een muziekschool opgericht:
« De sociëteit van Sint Jozef  »
Waarom de muziekvereniging zich « De sociëteit van Sint Jozef » noemde?
We kunnen veronderstellen dat Jozef Bosmans, de muziekleraar, het naar zijn voornaam heeft genoemd. Jozef Bosmans; hulponderwijzer in Hoeilaart; woonde in Duisburg en was de zoon van de hoofdonderwijzer in Duisburg François Xavier Bosmans.
We zijn bijna zeker dat deze Jozef Bosmans één van de initiatiefnemers is geweest, om een fanfare op te richten.
Want men wilde vooral muziek horen en een muziekinstument bespelen.

Op 1 Januari 1873 wordt er een inschrijvingslijst geopend in de herberg van Guillemus Boisschot, waar op 19 januari 1873 een muziekmaatschappij  wordt gesticht, die de naam krijgt:
« FANFARE VAN DUYSBOURG ».

Het Logo is de patroonheilige van Duisburg.
De heilige Sint Katharina

Een definitief bestuur wordt benoemd.

Ere – Voorzitter : Petrus-Fernandus Decoster ; Burgemeester.
Voorzitter : Louis Vandenbempt.
Ondervoorzitter: Jozef Bosmans.
Secretraris : Josse Bosmans.
Kassier : Eugeen De Volder.
Boetmeester : Ed. Decoster.
Leden : Joannes Boisschot – Theophile Pira –  Xavier Kumps.

Dirigent, wordt Alphonse Schoonjans.

Duisburg heeft zijn fanfareProducties van heden tot 1971

Producties van 1970 terug tot 1946


Zondag 19 januari 1873: De fanfare wordt opgericht in de herberg van Guillemus Boisschot

Donderdag 23 januari 1873.
Dirigent Alphonse Schoonjans geeft  zijn eerste «repetitie» aan vijftien muzikanten. Echter zonder instrumenten.

Zondag 2 februari 1873 bestelde men de instrumenten, die op het einde van de maand toekwamen.

Donderdag 27 maart 1873 al de muzikanten te samen spelen  hun eerste  mars, namelijk «  De Beginneling» van Leclerq uit Hoeilaart.
Deze mars wordt voor de Fanfare van Duisburg gecomponneerd door Diseré Leclerq die Dirigent en koster is in Hoeilaart.
Diseré Leclerq is ook toondichter.

Zondag 27 april 1873 de fanfare vergezelt voor het eerst de proccessie

Donderdag 24 juli 1873 brengt de fanfare te Brussel hulde aan haar dirigent Alphonse Schoonjans die de 3e prijs Trombone behaald .


Woensdag 13 augustus 1873 . Jan Lechamp, bareelwachter van beroep, is de eerste muzikant die afviel. De fanfare begeleide hem naar zijn laatste rustplaats

Maandag 8 september 1873. De fanfare onthaalde de bekroonde leerlingen van de lagere school te Leuven met feestelijke muziek.

Zondag 15 februari 1874. De Fanfare van Duisburg, geeft haar eerste concert.

Zondag 28 juni 1874. De  eerste deelname aan een muziekfestival was in Overijse. Het brengt de fanfare haar eerste medaille op.

Zondag 12 juli 1874. Door deelname aan het festival in Kortenberg, behaalt de fanfare haar tweede medaille.

Zondag 16 augustus 1874 brengt men hulde te Brussel voor zijn talentvolle dirigent Schoonjans die de 2e prijs trombone behaald heeft.

Zondag 6 september 1874. Optrede in Wezembeek, tijdens de inhuldiging van het vaandel van “de fanfare van  Wezembeek”.Voor de fanfare brengt het haar derde medaille op.

Er wordt verder  aan gewerkt